Mini Warriors

player_02-355x250Mini Warriors er en undergruppe for Sparta Warriors, og det er for de yngste som ikke er helt gamle nok til å være med i Blue Warriors. Det vil være åpent for alle som har lyst til å være med å støtte klubben med et medlemskap. Medlemmene av Mini Warriors vil være spillere på de aldersbestemte lagene nedover i klubben, og mange av disse spillerne vil bli brukt som maskotter når Sparta Warriors spiller.